Hoe

BLIJVENDE RESULTATEN
-  Overdracht van kennis
-  Documentatie van achtergronden
    en werkwijzen
-  Followup dag na 3 maanden inbegrepen

WERKWIJZE
-  Resultaatgericht
-  Helder en transparant
-  Vasthoudend en constructief
-  No-nonsense en hands-on

AANPAK
-  Opdrachtformulering
-  Plan van Aanpak 2-4 weken
-  Periodieke voortgangsanalyse
-  Borgen resultaten

TIJDELIJK MANAGEMENT
-  Veranderen geen doel op zich
-  Behouden van goede aspecten
-  Ontwikkelen van medewerkers
    naar hun mogelijkheden