Opdrachtgevers

BANKWEZEN
Rabobank Amsterdam
-  Controller

Obvion Hypotheken
-  Manager Control & Financiële Administratie
-  Projectleider Basel 2 en SOx
-  Ontwikkelen Excel-modellen op gebied van
    Treasury en Investeringen

Robeco Direct
-  Projectleider Basel 2

Rabobank Nederland
-  Projectleider Group Risk Management
-  Teamleider Business Analysis Basel 2
-  Onderzoek Liquiditeitsmodel Basel 3

 

DIVERSEN
Fontys Hogescholen
-  Begeleider afstudeerstages
-  Externe deskundige examenzittingen

HELI Holding / HEVO
-  Projectleider Treasury Management
-  Projectleider Centraliseren inkopen

Residentie Molenwijck
-  Professionaliseren AO en Controlprocessen

(SEMI) OVERHEID
Stichting Reclassering NL
-  Controller
-  Projectleider Interne Controle
-  Projectleider Managementinformatie

IT Service Coöperatie ISC
-  Controller Interne Informatie & Rapportering

IND
-  Projectleider Managementinformatie

VERZEKERINGSSECTOR
CZ Zorgverzekeringen
-  Senior Business Controller
-  Senior Financial Controller

SFB Verzekeringen (nu onderdeel APG)
-  Manager Leven & Hypotheken

Mutsaers Assurantiën
-  Adviseur AO en managersinformatie